Bidra

Så kan du bidra!

Alla som bidrar till vår förening är viktiga och vi behöver ständigt hitta nya sätt att samarbeta med vårt omgivande samhälle. Du är viktig för att vi ska kunna överleva, och ja till och med göra världen bättre (utveckla Holmsund). Bidra - ekonomiskt eller med din tid. Tusen tack!

 

BLI MEDLEM!

Och gå gratis på alla matcher.

Gör såhär:

Betala in 300 kr på Bankgiro: 5204-5275

Ange namn, adress (och gärna mailadress)

 

 

SPONSRA!

För oss i IFK Holmsund är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i. Vi verkar för en hållbar utveckling. För oss innebär det: ”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling.Vi ser sponsring som som en möjlighet där vi kan hitta ett samarbete med våra sponsorer och tillsammans göra bra saker för att utveckla vårt samhälle - ja, till och med göra världen bättre.

 

Det finns en färdig paketering men denna kan skräddarsys utifrån sponsorns behov:

 

1. Huvudsponsor: som huvudpartner går man in i ett fördjupat samarbete som löper över minst ett år där fokus både är exponering och aktivering. Här för vi en löpande dialog kring hur vi kan hjälpa varandra att nå våra respektive mål och målgrupper.

2. Supporter: Supporter är en nivå på samarbete där sponsorn erbjuds ett färdigt paket, med fokus på exponering. Vanligtvis sträcker sig detta samarbete över ett år.

3. Projektpartner: Som projektpartner går man in i ett samarbete med fokus på ett visst projekt som IFK Holmsund driver under en avgränsad period.

 

 

"IFK HOLMSUNDSANDAN"

Vi måste leva hållbart – nu och i framtiden. För att lyckas måste vi samarbeta, utmana normer, testa många olika saker och förändra inifrån och ut. Vi tror att vi som förening kan förändra och förbättra. Vi tror på att annorlunda synsätt skapar framgång. Vi kallar vårt sätt att arbeta för IFK Holmsunds-andan. Det är ett långsiktigt delaktighetsprojekt för att vi som förening tillsammans med våra medlemmar, aktiva och sponsorer ska utveckla vårt samhälle till det bättre. En plattform för att göra gott helt enkelt. Håll utkik på vår Facebooksida för mer information om kommande projekt. Vill du som sponsor, medlem eller allmänt peppad bidra i projekten? Maila styrelsen!