Föreningspolicy

IFK Holmsunds föreningspolicy

 

1. Verksamhetsidé, vision, mission och värdegrund

 

Verksamhet: Vi bedriver fotbollsverksamhet för barn, unga och vuxna. Vårt hem är i Skärgården, på Kamratvallen i Holmsund.

Vision: Holmsund ska sjuda av liv och rörelse

Mission: IFK Holmsund ska erbjuda barn och unga bra möjligheter att bli mer fysisk aktiva

Värdegrund: Kamratskap, glädje, delaktighet

 

Föreningen skall stödja alla ungdomar i sin utveckling inom fotbollen oavsett talang, etnisk bakgrund, kön eller annat. Vi skall verka för att skapa en öppen förening som bygger på omtanke och respekt. Vi skall vara det självklara alternativet för alla som vill spela fotboll i skärgården. Annorlunda skapar framgång!

 

För oss i IFK Holmsund är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i. Vi verkar för en hållbar utveckling, en ”Holmsundsanda” som genomsyrar allt vi gör och bidrar till ett bättre samhälle. För oss innebär det: ”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss. Det vi i vår förening kan bidra med kallar vi just ”Holmsundandan”. Holmsundsandan är ett långsiktigt delaktighetsprojekt för att vi som förening tillsammans med våra medlemmar, aktiva och sponsorer ska utveckla vårt samhälle till det bättre.

 

2. Spelarpolicy

• Vi ska aktivt förmå barn och ungdomar att utöva fysisk aktivitet – i detta fall fotboll.

• Alla skall ha möjlighet att utöva fotboll på den nivå man själv vill. Föreningen skall visa förståelse

och hänsyn till att barnen och ungdomarna kan ha flera andra aktiviteter som kan inskränka på

deltagandet i fotbollen.

• Vi skall visa förståelse och hänsyn till att skolarbetet går i första hand.

• Vi vill få alla våra ungdomar att spela fotboll så länge som de tycker att det är roligt.

• Förening kan komma att fotografera spelare för att använda dessa bilder på webb och i

programblad. Vill man inte delta på bild måste detta kommuniceras direkt till styrelsen.

• Alla spelare betalar medlemsavgift och spelaravgift.

 

3. Ledarpolicy

• Kamratandan skall främjas, för att barn och ungdomar skall känna sig trygga i laget. Samtidigt ska spelarens utveckling sättas i centrum.

• Ledarnas och föräldrarnas resultatfixering skall tonas ned.

• Ledare och tränare skall vara utbildade och fortlöpande genomgå kompetensutveckling i syfte att

vara goda föredömen och kunna erbjuda kvalitativ fotbollsträning.

• Ledarna ska ställa upp på de värderingar som klubben vill verka för.

• Ledarna har hög närvaro vid lagets träningar och matcher, närvarar då klubben kallar för

gemensamma träffar, arbetsinsatser samt säsongskick-off.

• Alla ledare betalar medlemsavgift.

 

4. Alkohol- och drogpolicy

• Vi vill ge våra idrottande barn, ungdomar och vuxna bästa möjliga förutsättning för att umgås i en trygg och hälsofrämjande miljö.

• Säkerställa att våra träningstillfällen, matchtillfällen eller andra samlingar där barn- och ungdomar deltar, är fria från alkohol, droger, tobak.

• Ungdomar som deltar i våra tränings- och matchtillfällen ska upplysas om policyn och därigenom förbinda sig att inte använda alkohol, droger, tobak i anslutning till eller under dessa tillfällen.

• Våra seniorlag representerar föreningen och dess policy vid resor varvid strikt alkoholförbud gäller under dessa.

• Om Du som Ungdom bryter mot denna policy kommer dina föräldrar att kontaktas. Du avskiljs omedelbart från den pågående tränings- eller matchverksamheten. Beslut om vad som sedan skall ske fattas gemensamt av ansvarig för ungdomssektion och ditt lags ledare.

• Du som ledare måste tänka dig för om du nyttjar alkohol, tobak eller snus. Du avstår naturligtvis från alkohol vid tränings- och matchtillfällen eller andra sammankomster då du har ansvar för dina ungdomar.

• Om Du som Ledare ej följer dessa anvisningar kommer samtal att genomföras av styrelsen med Dig som inte följer våra regler. Därefter utarbetar styrelsen en individuell handlingsplan. Vid missbruk av droger kommer polis att kontaktas.

 

5.Resepolicy

Föreningen har av trafiksäkerhetsskäl som policy att resor skall ske med stor buss eller tåg.

• Buss skall vara utrustad med bälte på samtliga platser och ha bältespåminnare

• Bälten ska användas av samtliga passagerare och föraren.

• Bussen ska vara godkänd enligt bilbesiktning.

• Bussförare skall respektera hastighetsbegränsningar, anpassa fart till väglag och följa bestämmelser

för körtider och vilotider.

• Bussförare skall ha erfarenhet av busskörning.

 

6. Försäljningspolicy

• För produkter som säljs inom lagen delas vinsten lika mellan föreningen och laget om inte annat uppges.

• Försäljningsvinsten ackumuleras i en lagkassa hos kassören. Större uttag ur lagkassa ska godkännas i förväg.

• Kassan delas solidariskt lika inom laget oavsett hur mycket den enskilde bidragit med.

• Om enskild slutar i föreningen eller byter lag i föreningen stannar dennes ”andel” kvar i lagkassan.

• Om laget till sin huvuddel övergår i annat lag medföljer lagkassan till nya laget.

• Om laget upphör utan att uppgå i annat lag övergår lagkassan till föreningskassan att disponeras

fritt.

• Områden/syften som laget får använda lagkassan till:

– Minska egenkostnad för boende & mat vid bortamatcher, cuper, läger – Minska egenkostnad vid inköp till hela laget av ex overaller

– Inköp av gemensam utrustning till laget som föreningen ej erbjuder – Kick-off, lagavslutningar eller liknande aktiviteter för gruppen/laget.

 

7. Hållbarhetspolicy

För oss i IFK Holmsund är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i. Vi verkar för en hållbar utveckling. För oss innebär det: ”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling.

Det uppnår vi genom att:

• Ta hänsyn till miljön i samband med våra aktiviteter, inköp etc.

• Bidra till en ökad medvetenhet kring miljöfrågor genom att vara med och bidra till en bättre miljö.

• Resa så miljövänligt som möjligt i samband med matcher, träningsläger och andra aktiviteter. Detta

innebär samåkning med buss eller andra färdmedel.

• Föreningen skall stödja alla aktiva i sin utveckling inom fotbollen oavsett talang, etnisk bakgrund,

kön eller annat.

• Vi prioriterar jämställdhet, vi ska ge kvinnor och män samma villkor att utvecklas.

Jämställdhetsaspekten ska integreras i verksamhetsplaneringen och beaktas i allt ledningsarbete.

• Vi ska se till att ingen utsätts för sexuella trakasserier eller andra diskriminerande handlingar.

• Vi ska eftersträva en öppen attityd och likabehandling inom hela föreningen.

 

www.ifkholmsund.se